QUI SOM

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes Jesuïtes Bellvitge – C. E. Joan XXIII és una associació sense ànim de lucre que agrupa a les famílies de l’escola amb l’objectiu de recolzar la tasca educativa del centre. És, per tant, l’òrgan de representació de les famílies de l’escola.

Entre les tasques principals es troben:

 • Col·laborar amb la comunitat educativa del centre en les activitats i en la formació integral dels alumnes.
 • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adequades per afavorir la relació família-escola.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i de les mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest consell mitjançant la participació i assistir les famílies dels alumnes en l’exercici del seus drets en relació amb l’educació.
 • Col·laborar en la promoció, l’organització i el sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars.

 

La Junta

L’òrgan de govern de l’AMPA és l’Assamblea qui delega en la Junta l’organització, la gestió i el funcionament de l’AMPA. La feina que fan els membres de la Junta és totalment desinteressada i voluntària i té com a objectiu col.laborar en la millora de la relació familia-escola.

Vols conèixer qui forma part de la Junta?

Vols conèixer qui som?

La Carme és tota una mare veterana del Joan XXIII. Porta 19 anys al centre i 13 vinculada a la Junta. Ha donat suport en totes les activitats impulsades per l’AMPA en els últims anys de forma molt activa. Amb un caràcter alegre i conciliador, la Carme porta el lideratge de la Junta per tal d’integrar les famílies en la vida de l’escola.

L’Àngel Galindo va ser president durant alguns anys i ara exerceix la vice-presidència.

La secretaria és la Virginia Seoane, una mare amb un fill a MOPI, que participa molt activament a la Junta i que porta, entre d’altres coses la comunicació de l’associació.

La Mercè Camòs és la tresorera i porta el pressupost amb un rigor insuperable.

La Carla Paez és vocal i treballa especialment en l’organització del taller de disfresses per Carnestoltes, la xocolatada solidaria i la festa de les famílies. A més, també dona suport en totes aquelles iniciatives que té en marxa la Junta.

La Roser Chillon és vocal i és la dissenyadora de l’AMPA. Ella ha sigut responsable del canvi d’imatge de l’associació i elabora tots els dissenys de la cursa, la festa i sobretot, els nostres vídeos.

La Laia Garcia és col.laboradora de l’AMPA i dona suport en totes les activitats que organitzem.

En Fauzi Fates és vocal també i dona suport quan més se’l necessita i organitzant el camí ignasià.

Per últim, també comptem amb el suport d’en Pau Pèrez, com a vocal i responsable veterà de la cursa solidària de Bellvitge.

Si vols col.laborar amb l’AMPA pots fer-ho a través de les comissions que hem creat per organitzar-nos millor

Els delegats

Els delegats/des de clase formen part de l’estructura de l’AMPA i representen a les famílies de forma voluntària i desinteressada. A continuació, detallem les seves funcions:

 • Constituir un enllaç entre les famílies i l’equip directiu de l’etapa.
 • Ajudar a la bona comunicació i la proximitat entre les famílies i l’escola.
 • Buscar la col·laboració positiva en els problemes que puguin aparèixer al llarg del curs, orientar en dubtes i aclarir malentesos.
 • Assistir a les reunions convocades per l’equip directiu d’etapa (habitualment, una per trimestre) en representació del seu grup, aportant suggeriments i propostes significatives de la classe.
 • Enviar l’acta a totes les famílies de la seva classe, després de cada reunió amb l’equip directiu d’etapa.
 • Col·laborar amb els tutors en l’organització de les tasques on es requereix la participació de les famílies .
 • Al llarg del curs podrà participar a les trobades de delegats/des amb AMPA i la Direcció general del centre.

Mandat:

 • La responsabilitat s’assumeix per un curs, renovable cada any.
 • El delegat o delegada pot presentar la seva renuncia en qualsevol moment per una causa justificada.
 • La direcció del centre o la Junta de l’AMPA pot cessar a un delegat o delegada, quan es consideri que no ha complert alguna de les seves funcions com a representants d’un grup de pares i mares d’una classe.

Recomanem que les famílies facin servir aquesta figura per fer arribar a l’AMPA els neguits, propostes o recomenacions de les famílies. D’aquesta manera l’AMPA podrá actuar d’interlocutor amb la dirección del centre.

L’assemblea

L’assemblea és l’òrgan de govern de l’associació. Perquè l’associació pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes, aquesta delega en la junta directiva les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.

Una assemblea té vàries funcions: ser un lloc de reunió on els membres poden intercanviar informació i obtenir-ne aquella adicional que necessitin; i complir amb els estatuts en tot el relacionat a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.

Presentació activitats 2017_18

ESTATUTS