QUI SOM

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes Jesuïtes Bellvitge – C. E. Joan XXIII és una associació sense ànim de lucre que agrupa a les famílies de l’escola amb l’objectiu de recolzar la tasca educativa del centre. És, per tant, l’òrgan de representació de les famílies de l’escola.

Entre les tasques principals es troben:

 • Col·laborar amb la comunitat educativa del centre en les activitats i en la formació integral dels alumnes.
 • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adequades per afavorir la relació família-escola.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i de les mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest consell mitjançant la participació i assistir les famílies dels alumnes en l’exercici del seus drets en relació amb l’educació.
 • Col·laborar en la promoció, l’organització i el sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars.

La Junta

L’òrgan de govern de l’AMPA és l’Assamblea qui delega en la Junta l’organització, la gestió i el funcionament de l’AMPA. La feina que fan els membres de la Junta és totalment desinteressada i voluntària i té com a objectiu col.laborar en la millora de la relació familia-escola.

Vols conèixer qui forma part de la Junta?

Vols conèixer qui som?

Ens plau anunciar-vos que a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el passat dia 30 de maig de 2022 es van aprovar els nous càrrecs de la junta directiva de l’AMPA.

La nova junta està formada per les següents persones:

Presidenta: Hilda Rosell
Secretària: Carla Paez
Tresorera: Mari Ferrer
Vocals: Sonia Domínguez, Vanessa Tarrida, Trini Merino, Ana Gay, Lourdes Abad, Marta Ferrer, Roser Chillon, Laia García i Virginia Seoane.

Els membres de la junta sortint, els desitgen el millor en aquesta nova etapa que comencen i agraeixen per endavant la gran feina de representar de manera voluntària a totes les famílies de l’escola.

Els delegats

Els delegats/des de clase formen part de l’estructura de l’AMPA i representen a les famílies de forma voluntària i desinteressada. A continuació, detallem les seves funcions:

 • Constituir un enllaç entre les famílies i l’equip directiu de l’etapa.
 • Ajudar a la bona comunicació i la proximitat entre les famílies i l’escola.
 • Buscar la col·laboració positiva en els problemes que puguin aparèixer al llarg del curs, orientar en dubtes i aclarir malentesos.
 • Assistir a les reunions convocades per l’equip directiu d’etapa (habitualment, una per trimestre) en representació del seu grup, aportant suggeriments i propostes significatives de la classe.
 • Enviar l’acta a totes les famílies de la seva classe, després de cada reunió amb l’equip directiu d’etapa.
 • Col·laborar amb els tutors en l’organització de les tasques on es requereix la participació de les famílies .
 • Al llarg del curs podrà participar a les trobades de delegats/des amb AMPA i la Direcció general del centre.

Mandat:

 • La responsabilitat s’assumeix per un curs, renovable cada any.
 • El delegat o delegada pot presentar la seva renuncia en qualsevol moment per una causa justificada.
 • La direcció del centre o la Junta de l’AMPA pot cessar a un delegat o delegada, quan es consideri que no ha complert alguna de les seves funcions com a representants d’un grup de pares i mares d’una classe.

Recomanem que les famílies facin servir aquesta figura per fer arribar a l’AMPA els neguits, propostes o recomenacions de les famílies. D’aquesta manera l’AMPA podrá actuar d’interlocutor amb la dirección del centre.

L’assemblea

L’assemblea és l’òrgan de govern de l’associació. Perquè l’associació pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes, aquesta delega en la junta directiva les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.

Una assemblea té vàries funcions: ser un lloc de reunió on els membres poden intercanviar informació i obtenir-ne aquella adicional que necessitin; i complir amb els estatuts en tot el relacionat a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.

ESTATUTS