Es convoca: Assemblea General Ordinària

Es convoca als socis i sòcies de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII a l’Assemblea General Ordinària.

Dilluns 11 de novembre
A les 17:00 en 1a convocatòria
A les 17:30 en 2a convocatòria

Al CETEI del centre, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta l’Assemblea anterior
  2. Presentació de la memòria del curs 2018 -19
  3. Presentació del balanç econòmic curs 2018 -19
  4. Renovació de la Junta Directiva
  5. Calendari d’activitats del curs 2019
  6. Precs i suggeriments.

HI HAURÀ SERVEI D’ACOLLIDA

*Es troben a disposició dels socis/es còpia de l’acta de l’assemblea anterior i dels dels Estatuts de l’Associació al despatx de l’AMPA.